Wateranalyses zijn ontzettend belangrijk. Zowel bij de winning van drinkwater uit grondwater als schoon water uit afvalwater via een afvalwaterzuivering. Maar hoe gaat een wateranalyse in zijn werk? En welke stoffen worden er precies gemeten? Wij geven je alle ins en outs.

De functie van wateranalyse apparatuur

Wateranalyse apparatuur helpt je bij controleren van water op diverse punten. Het ligt aan de analyser welke stoffen je precies meet. Er zijn parameters die je relatief eenvoudig meet zoals de geleidbaarheid en temperatuur van water. Echter, zijn er ook ingewikkeldere parameters waar wateranalyse apparatuur je bij helpt. Denk aan de pH waarde, opgelost zuurstof, ammonium, fosfaat, ijzer en nitraat.

Benieuwd naar wateranalyses en de impact op het milieu? Lees ons whitepaper.  

Wateranalyse bij drinkwater

Bij de winning van drinkwater uit grondwater is het belangrijk om mangaan en ijzer te verwijderen. Dit gebeurt in de meeste gevallen met zandfilters. Ook ondergrondse ontijzering rond de winput is mogelijk.

Hoewel de verwijdering van ijzer en mangaan al tientallen jaren wordt toegepast bij het maken van drinkwater uit grondwater, zijn de resultaten niet altijd goed genoeg. Metingen zijn van groot belang. Met de online analyzer van Multi Instruments heb je continu inzage in de filtering en het verloop van het proces.

Wateranalyse bij afvalwaterzuivering

In een rioolwaterzuiveringsinrichting wordt het afvalwater uit riolen en/of fabrieken gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Vuil water wordt influent genoemd, gezuiverd water wordt effluent genoemd. Het influent wordt in een aantal stappen gezuiverd:

 • Via een rooster of afscheider worden de grote deeltjes verwijderd
 • Het zand wordt uit het water gehaald
 • Fijnere deeltjes worden via bezinktank opgevangen en verwijderd
 • De opgeloste stoffen worden weggehaald

Het proces van afvalwaterzuivering wordt steeds complexer. Er komen meer en meer vragen over bijvoorbeeld medicijnresten. Hoe zorgen we ervoor dat er geen enkel restje in het water achterblijft? De zuivering van afvalwater is daarom ingekaderd in nationale en internationale regelgeving.

Wateranalyse apparatuur van Multi Instruments

Omdat het afvalwaterzuiveringsproces is zo ingewikkeld is, wordt er op vele parameters gecontroleerd en gestuurd. Multi Instrument levert de nodige analysers om het proces verder te optimaliseren.

 • pH
 • Geleidbaarheid
 • Opgelost zuurstof (DO)
 • Ammonium
 • Fosfaat
 • IJzer
 • Nitraat
 • Nitraat voor drinkwater
 • Nitriet
 • Chemisch zuurstof verbruik (CZV- COD)
 • Droge stof gehalte
 • Troebelheid
 • Mangaan

Benieuwd naar meer informatie over wateranalyses? Neem gerust contact met ons op.